Vakum

You are here

VAKUMI: REVOLUCIONI QË MBAN EMRIN MAGNIFLEX

Dysheku i paketuar me vakum, që mban etiketën Magniflex që nga viti 1986, është një revolucion i vërtetë në botën e dyshekëve. Vakumi garanton ruajtjen e kushteve higjenike dhe cilësore të dyshekëve. Gjithashtu, vëllimi i tyre reduktohet me 90%, dhe vetëm në një metër kub mund të dërgohen 13 dyshëkë, në vend të 3 dyshekëve të paketuar në mënyrën e zakonshme. Kjo do të thotë një numër më i vogël kamionësh transportues në qarkullim, dhe për pasojë, arrihet edhe reduktimi i shpërndarjes së rrezatimeve ndotëse të dyoksidit të karbonit (Co2).