Certifikimet

You are here

KËRKIMET MË EFIKASE JANË ATO KËRKIME QË NUK RRESHTIN ASNJËHERË

Magniflex ka arritur gjatë gjithë historisë së saj rezultate të rëndësishme, megjithatë, nuk rresht së kërkuari përsosmërinë. Veprimtaria e vazhdueshme në fushën kërkimore nuk ka kufi. Kompania ka si qëllim zgjidhjet më të reja për përmirësimin e produkteve të saj, në mënyrë që t’i përgjigjet me saktësi të gjitha nevojave të ndryshme për çdo individ.

CILËSIA E MAGNIFLEX ËSHTË E CERTIFIKUAR NË TË GJITHË BOTËN

LGA

Çertifikimi i LGA vërteton rezistencën e madhe të materialeve që janë përodurur.

AJA dhe UKAS

Standartet e prodhimit dhe sistemet e menaxhimit të Magniflex janë konform me direktivat e enteve të kontrollit ndërkombëtar AJA dhe UKAS.

BS EN ISO9001:2008

Magniflex është konform standardeve që vërtetojnë cilësinë e produkteve dhe shërbimeve të saj.

OEKO TEX

Çertifikimi OEKO TEX garanton mungesën e substancave toksike dhe të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.

GOTS (Standarti Botëror i Tekstileve Organike)

E lëshuar nga Instituti për Çertifikimin e Etikës dhe Mjedisit, ky çertifikim vërteton se materiali që është përdorur për linjën Toskana është realizuar nga materiale 100% organike, për garantimin e tutelës maksimale për njerëzit dhe ambientin ku jetojnë.

CFR 1633, FIRA, TB603

Çertifikimet për sigurinë nga zjarri që vërtetojnë konformitetin me normativat në fuqi të rregulloreve për mbrojtjen dhe tutelën e konsumatorit, për sa i përket rezistencës nga zjarri të produkteve.

Deklarata e Konformitetit KE, Medical Device (MD)

MEDICAL DEVICE (MD) krijonë mundësinë për një konsumator të diagnostikuar me patologji të rënda fizike t’i ulet pagesa e taksave nga çmimi i produkteve.

IMCI

Çertifikata e cilësisë tërësisht Made in Italy. Ideimi, prodhimi dhe furnizimi janë të gjitha italiane.

UNIVERSITETI I FIRENCES

Janë bërë studime mbi ergonominë në bashkëpunim me UNIVERSITETIN E FIRENCES.